610-266-0695

info@sercc.org

618 Fullerton Avenue • Whitehall, PA 18052

Parish Calendar

September 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Adoration
 • Mass
2
 • Divine Mercy
 • Mass
 • Parish Office Closed
3
 • First Saturday Mass Chapel
 • Mass
4
 • Mass 8:00 am, 10:00 am
 • Baptism
5
 • Parish Office Closed
 • Adoration
 • Monthly Adoration
 • Mass
6
7
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
8
 • Parish Office Hours
 • Prayer Shawl Meeting
 • Adoration
 • Mass
9
 • Mass
 • Parish Office Hours
10
 • Due Date for Liturgical Ministers availability
 • Confession
 • Mass
11
 • Mass 8:00 am, 10:00 am
 • Confession
 • Confession
12
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • PREP Starts
13
 • Adoration
 • Mass
 • Aerobics
14
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • Bible Study
15
 • Parish Office Hours
 • Adoration
 • Mass
16
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
17
 • Confession
 • Mass
18
 • Mass 8:00 am, 10:00 am
 • Confession
 • Confession
 • Baptism Class
 • Choir Welcome Back Social
19
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • PREP
20
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • Aerobics
21
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • Bible Study
22
 • Parish Office Hours
 • Adoration
 • Mass
23
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
24
 • Confession
 • Mass
25
 • Mass 8:00 am, 10:00 am
 • Confession
 • Confession
 • YM Event Tentative
26
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • PREP
27
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • Aerobics
28
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours
 • Bible Study
29
 • Parish Office Hours
 • Adoration
 • Mass
30
 • Adoration
 • Mass
 • Parish Office Hours

618 Fullerton Avenue • Whitehall, PA 18052
610-266-0695 • 610-266-1548 fax
info@sercc.org